Tuesday, February 12, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 335

ಶ್ರೀರಾಮ ವಂದೆ

ರಾಮ ವಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಂದೆ
ಅಗಣಿತಾಕ್ಷಯ ಸುಗುಣಧಾಮ ವಂದೆ

ರಘುಕುಲ ಸಿರಿಸೋಮ ಶ್ರೀರಾಮ ವಂದೆ
ರಾಜೀವಲೋಚನ ಜಯರಾಮ ವಂದೆ
ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಪ್ರಿಯರಾಮ ವಂದೆ
ಭವಕಾಮಹರ ರಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ತಂದೆ (೧)

ಜಯಜಯರಾಮ ವಂದೆ ಜಾನಕಿಪ್ರಾಣ ವಂದೆ
ದಶಶಿರಹರ ರಾಮ ಜಟಾಯುದೇವ ವಂದೆ
ಹನುಮನ ಪಾಲ ವಂದೆ ಮುನಿಜನಲೋಲ ವಂದೆ
ದಶದೊಳು ಧರೆಕಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ತಂದೆ (೨)

ರಾಮ ವಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಂದೆ
ಅಗಣಿತಾಕ್ಷಯ ಸುಗುಣಧಾಮ ವಂದೆ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೩.೦೨.೨೦೧೩

No comments:

Post a Comment