Friday, January 18, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 333

ಭವದ ಕಡಲ ದಾಟಿಸೊ

ಭವದ ಕಡಲ ದಾಟಿಸೊ ಅಭವ ಕೃಷ್ಣ
ಹರಿಯ ನೆನೆಯದೀ ನರನ ಮುರಾರಿಯೆ

ಎನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯೊ ಕೃಷ್ಣ
ಕರ್ಣಗಳಲಿ ಶುದ್ಧ ಕೊಳಲುಲಿಯೊ
ಚರಣಕೆ ಮುಗಿಯುವೆ ಎನಗೊಲಿಯೊ ಕೃಷ್ಣ
ಅನ್ಯಗಳಳಿದು ನೀ ಎನ್ನೊಳ ನಲಿಯೊ (೧)

ಯಾರಿಲ್ಲವೆನಗೆ ನೀ ದೊರೆಯೊ ಕೃಷ್ಣ
ದುರಿತವ ಕಳೆ ದೇವ ಇದು ಮೊರೆಯೊ
ಬಿಂದುಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ರೂಪನೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ ಜಗ ಪೊರೆಯೊ (೨)

ಭವದ ಕಡಲ ದಾಟಿಸೊ ಅಭವ ಕೃಷ್ಣ
ಹರಿಯ ನೆನೆಯದೀ ನರನ ಮುರಾರಿಯೆ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೮.೦೧.೨೦೧೩

Friday, January 11, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 332

ಎನ್ಯಾಕೊ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ

ಯಾಕೊ ನರಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಭವದೊಳು ಬದುಕ ಬಿಟ್ಟೆ
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹರಿ ನೀನು ಎನ್ಯಾಕೊ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ

ಬೇಡಲಿಲ್ಲವೊ ನಾನು ಕೊಡುಯೆಂದು ಜನುಮವ
ಕರುಮವ ಕಳೆಯೆಂದು ಕರೆತಂದವ ನೀನೊ
ಕರೆದವ ಪೊರೆವುದು ತಾಯಿಯಂದದಿ ನಿಜವು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಯ್ಯ ಸಲಹೆನ್ನ ತಂದೆ

ಯಾಕೊ ನರಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಭವದೊಳು ಬದುಕ ಬಿಟ್ಟೆ
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹರಿ ನೀನು ಎನ್ಯಾಕೊ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೨.೦೧.೨೦೧೩

Wednesday, January 9, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 331

ನೀನಿರದೆ ನಾನೇನೊ

ನೀನಿರದೆ ನಾನೇನೊ ಒಲವಿನೊಡಯನೆ ಕೃಷ್ಣ
ನೀನಿರದೆ ಈ ಹೃದಯ ಬರಿದು ಬರಿದೊ

ಕಂಗಳಲಿ ಕಾತರದ ಚಿಗರೆಗಳು ಓಡುತಿವೆ
ಎನ್ನೆದೆಯ ಬನದೊಳಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುತ್ತ
ಒಳಗೊಳಗೆ ನೋಯುತಿವೆ ಬರುವನಿರೆ ಎನುತಲಿವೆ
ಕಾಯಿಸದಿರೊ ದೊರೆಯೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಚಿತ್ತ (೧)

ನಾನು ಬಿದರಿನ ಕೊಳಲೊ ನೀನೆನ್ನ ಒಳಉಸಿರು
ಕೊರಡೆನ್ನ ಕೊನರಿಸೊ ಹೇ ಜೀವರಾಗ
ಒಲುಮೆ ಸರಿಗಮ ನುಡಿಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ
ಒಂಟಿತನ ಸುಡುತಲಿದೆ ಬಾರೊ ನೀ ಬೇಗ (೨)

ನೀನಿರದೆ ನಾನೇನೊ ಒಲವಿನೊಡಯನೆ ಕೃಷ್ಣ
ನೀನಿರದೆ ಈ ಹೃದಯ ಬರಿದು ಬರಿದೊ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೦.೦೧.೨೦೧೩

Tuesday, January 8, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 330

ಕುಣಿದು ಬಾರೊ

ಕುಣಿದು ಬಾರೊ ರಂಗ ನೀನು ನಲಿದು ಬಾರೊ
ಪುಟ್ಟಕಾಲ್ಗಳ ಗೆಜ್ಜೆನಾದದಿಂ ತುಂಬಿಸೆನ್ನೊಳು ಕರ್ಣಾನಂದವ

ಬಾರೊ ಬಾರೊ ಬೃಂದಾವನದ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾರೊ
ಅಂದಗಾರನೆ ನಂದಗೋಪನ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಬಾರೊ
ಹೆಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ದಿಟ್ಟ ಪುಟ್ಟನೆ ಮುದ್ದುಮುಕುಂದನೆ ಬಾರೊ
ದೇವದೇವನೆ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರನೆ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನೆ ಬಾರೊ (೧)

ಹಾಲಹಲವ ಉಂಡು ಗೆದ್ದನೆ ನೊರೆಹಾಲನೀವೆ ಬಾರೊ
ಭವದ ಕೆಸರ ಕಳೆವ ಸಿದ್ಧನೆ ಸಿಹಿಮೊಸರನೀವೆ ಬಾರೊ
ನವನೀತವ ಕದಿವ ಚೋರನೆ ಎನ್ನೊಲವ ಕೊಡುವೆ ಬಾರೊ
ಜಗವ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಬಾರೊ (೨)

ಕುಣಿದು ಬಾರೊ ರಂಗ ನೀನು ನಲಿದು ಬಾರೊ
ಪುಟ್ಟಕಾಲ್ಗಳ ಗೆಜ್ಜೆನಾದದಿಂ ತುಂಬಿಸೆನ್ನೊಳು ಕರ್ಣಾನಂದವ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೯.೦೧.೨೦೧೩

Sunday, January 6, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 329

ಸಾರ್ಥಕ

ಬೃಂದಾವನದೊಳು ಚೆಂದದ ಹೂವ್ವನಾಯ್ದು ಅಂದದ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣಸಖಿ
ಮಿಲನಕೆ ಬರುವನೆ ಮಾಧವ ಸಂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಲಿಯುವೆ ಇಂದುಮುಖಿ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವದು ಮೆಲ್ಲನೆ ನಗುತಿದೆ ಜಾಜಿಯು ತಬ್ಬಿದೆ ಚಪ್ಪರವ
ಸೇವಂತಿಗೆ ತಾ ಸಡಗರ ಪಡುತಿದೆ ಸಂಪಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕೊಳಲಿಂಪಿಗೆ (೧)

ಎನ್ನೆದೆ ಬನದಲಿ ವಿರಹದ ಮೊಗ್ಗದು ಅರಳಿ ತಾ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಆಸೆಗಂಧವ
ಕೇದಗೆ ತಾನು ಕೆರಳಿಸಿ ಬಯಕೆಯ ಸೇರು ನೀ ಎನ್ನುತ ಪುಣ್ಯಗಂಧನ (೨)

ಕೃಷ್ಣನ ತೋಟದ ಹೂಗಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನೊಲುಮೆಯೊಳರಳಿ ನಿಂತಿಹೆವು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಸನಿಹವ ಸೇರಲು ಎಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವು (೩)

ಬೃಂದಾವನದೊಳು ಚೆಂದದ ಹೂವ್ವನಾಯ್ದು ಅಂದದ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣಸಖಿ
ಮಿಲನಕೆ ಬರುವನೆ ಮಾಧವ ಸಂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಲಿಯುವೆ ಇಂದುಮುಖಿ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೬.೦೧.೨೦೧೩

Friday, January 4, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 328

ಹೇಳೆ ಸಖಿ ಬಂದನೆ

ಸಂಜೆ ಬರುವೆನೆಂದನೆ ಒಲುಮೆ ತರುವೆನೆಂದನೆ
ಎನ್ನ ಜೀವದ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೆ ಸಖಿ ಬಂದನೆ

ಹರಿವ ಯಮುನೆಯ ಕೇಳಿದೆ ಅದೇಕೊ ಮೌನವ ತಾಳಿದೆ
ಹಾಡೊ ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರಳಿನೊಳಗೆ ಗಾನ ಧ್ಯಾನವಗೈದಿದೆ

ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಜೀವದುಸಿರದು ಮುರಳಿನಾದವ ಹರಸಿದೆ
ಒಂಟಿ ಅಲೆದಿಹ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿ ವಿರಹ ತಾನು ಸುಡುತಿದೆ

ನಾನು ಬುವಿಯು ಅವನು ಮುಗಿಲು ಸುರಿವ ಒಲುಮೆಯ ದಾಹವೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನವನೊಳು ಈ ರಾಧೆಯ ಮೋಹವೆ

ಸಂಜೆ ಬರುವೆನೆಂದನೆ ಒಲುಮೆ ತರುವೆನೆಂದನೆ
ಎನ್ನ ಜೀವದ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳೆ ಸಖಿ ಬಂದನೆ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೪.೦೧.೨೦೧೩

Wednesday, January 2, 2013

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 327

ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಮೂಡಣದಿ ಮೂಡಿಬಹ ರವಿಯಾತ್ಮದೊಳಗಿನ ಪ್ರಭೆಯ ಕಿರಣವು ನೀನು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಜಗವ ಮಸುಕಿದಾ ಗಾಢಾಂಧ ನಿಶೆಯದನು ತೊಳೆವ ಬೆಳಕಿನ ಜಲವು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಚಿಗುರಿದ ಗಿಡಮರದ ಕೊಂಬೆರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗುವ ಹೂವಿನ ಕೊಡೆಯು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಮರಿಗೆ ಗುಟುಕೀಯುತಿಹ ತಾಯಿಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳ ತೃಪ್ತಿಗಾನವು ನೀನು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಹರಿವ ಜುಳುಜುಳು ನದಿಯ ಮಡಿಲಿನೊಳಗಾಡುವ ಪುಟ್ಟಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಕಂದ ನೀ ಬಾಯೆನುತ ನದಿಯ ಅಪ್ಪುವ ಕಡಲ ಮಾತೆಮಮತೆಯು ನೀನು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಸಂಜೆ ಮನೆಯೊಸ್ತಿಲಲಿ ನಗುವ ಮಾವಿನ ತಳಿರು ಚೆಂದದ ರಂಗೋಲಿ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಚಿತ್ರದ ಗಡಿಗೆಯೊಳು ನೊರೆಹಾಲ ಮಳೆಗರೆದ ಗೋವಿನ ಧನ್ಯತೆಯು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಶೃಂಗಾರಕೋಣೆಯಲಿ ನಗುವ ಪ್ರಣತಿಯ ದಿವ್ಯ ಒಲುಮೆಯ ದೀಪ್ತಿಯು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ತೂಗುಮಂಚದಿ ತಾನು ಒಂಟಿಯೆಂಬ್ಬೇಸರದಿ ಕಾವ ವೀಣೆಯ ವಿರಹ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ಗೋಧೂಳಿ ಕಾಲದಲಿ ಗೋಕುಲದ ಹಾದಿಯಲಿ ಮೂಡುವ ಶ್ರೀಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ
ಬರುವನೊ ಬಾರನೊ ಎನುತ ಯಮುನೆಯ ದಡದಿ ನಡೆವವಳ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ

ರಚನೆ: ಎನ್ಕೆ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೨.೦೧.೨೦೧೩