Monday, February 27, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 208

ರಘುಕುಲಸೋಮ

ರಘುಕುಲಸೋಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ
ಸಕಲ ಸುಗುಣಧಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ

ಕೌಸಲ್ಯೆ ತನಯ ದಶರಥ ನುಡಿಯ
ಪಾಲಿಸೆ ತೊರೆದನೊ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ
ದುರಿತವ ಸಂಹರಿಸಿ ಸುಜನರ ಹರಸಿ
ಪೊರೆದನೊ ಧರೆ-ಧರ್ಮವ (೧)

ಅಂಜನಾತನಯ ಬೇಡಲೀ ದೊರೆಯ
ನೆಲೆಸಿದನೆದೆಯೊಳು ನಗುನಗುತ
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ನೀನೆನ್ನ ಗತಿಯೆನಲು
ಪಾದಸೇವೆಯನಿತ್ತ ಅನವರತ (೨)

ಆದಿ-ಅನಂತ-ಅಖಿಲಾಂಡನಿವನೊ
ಶಬರಿಯ ಸಲಹಿದ ಸಿರಿವಂತ
ರಾಮನೊ ಶ್ಯಾಮನೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೊ
ರಾಯರಿಗೊಲಿದ ಭಗವಂತ (೩)

ರಘುಕುಲಸೋಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ
ಸಕಲ ಸುಗುಣಧಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೭.೦೨.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment