Saturday, May 19, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 234

ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಮಾತೆ

ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾತೆ
ಶೃಂಗೇರಿಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ರೈಲೋಕ ಪ್ರೀತೆ

ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯವಿಹಾರಿಣಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಶ್ವೇತಕಮಲಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಸನ್ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ
ಶುಭ್ರೆ ಸುಮುಖೆ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣಿ
ಮತಿಯನರಸಿ ಸಲಹೆಯೆಮ್ಮ ಮೂಲೋಕ ಪಾವನಿ (೧)

ಶಿವಸುತೆಯೆ ಶ್ರೀಶಾರದೆ ಸಕಲಕಲಾವಲ್ಲಭೆ
ವೀಣಾಪಾಣಿ ವರದಾಯಿನಿ ಸಿರಿಲಕುಮಿಸೋದರಿ
ಸೋಮಸುಂದರವದನೆ ದೇವಿ ಕಾಯೆ ಹಂಸವಾಹಿನಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಾತ್ಮಿಕೆ ತಾಯೆ ಬೊಮ್ಮನರಾಣಿ (೨)

ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾತೆ
ಶೃಂಗೇರಿಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ರೈಲೋಕ ಪ್ರೀತೆ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೯.೦೫.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment