Wednesday, May 30, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 237

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ

ರಾಜ ಗುರುರಾಜ ಮಧ್ವಾಷ್ಟಮ ತೇಜ
ಯತಿಕುಲೋತ್ತಮ ನಮೊ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ

ಸುಜನವಂದಿತ ಸಿರಿಯೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸದ್ಗುರುವೆ
ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ಪುರವಾಸ ಪ್ರಭುವೆ
ವಾಗ್ವಜ್ರಕೋವಿದ ಶ್ರೀಧ್ರುವರಾಜ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ಚರಣಸುಖ ಸಂಪದರೆ (೧)

ಸುಜ್ಞಾನದಂಬರವೆ ವೈರಾಗ್ಯದಂಬುಧಿಯೆ
ಸಕಲಶುಭಕಲ್ಯಾಣ ಸುಗುಣಸುಧೆಯೆ
ಕಂಬವನು ಸೀಳಿ ತಾ ಕಂದನ ಪೊರೆದವನ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಶ್ರೀಪಾದನಿಧಿಯೆ (೨)

ರಾಜ ಗುರುರಾಜ ಮಧ್ವಾಷ್ಟಮ ತೇಜ
ಯತಿಕುಲೋತ್ತಮ ನಮೊ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೩೧.೦೫.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment