Tuesday, May 1, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 231

ಯಶವಂತ

ಸಕಲ ಸುಗುಣಚರಿತ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ
ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಸೇವಿತ ಪವನಸುತ

ಅಂಜನಾಸಂಭೂತ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ
ವಾನರಸಂಜಾತ ಹನುಮಂತ ದಾಂತ
ಯಶವಂತ ಧೀಮಂತ ಜಯಜಯ ಬಲವಂತ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೊಲಿದ ಶ್ರೀಗುಣವಂತ

ಸಕಲ ಸುಗುಣಚರಿತ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ
ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಸೇವಿತ ಪವನಸುತ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೧.೦೫.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment