Thursday, May 10, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 232

ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ

ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ
ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ ದೇವಾದಿದೇವ

ಕಮಲನಯನ ರಾಮ ಸೋಮವದನ
ದುರಿತಹರಣ ನಮೋ ಜಾನಕೀರಮಣ (೧)

ಯದುನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ಮನಮೋಹನ
ನಿಜ ನಿರ್ಗುಣ ನಮೋ ಧರ್ಮಕಾರಣ (೨)

ದಶದೇವನ ಹರಿ ಎಮ್ಮ ಕಾವನ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ನಮೋ ಲಕುಮಿರಮಣ (೩)

ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ
ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನಮೋ ದೇವಾದಿದೇವ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೦.೦೫.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment