Wednesday, November 23, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 186

ಶ್ರೀಹನುಮ

ಭಜಿಸಿರೊ ಇವನೆಮ್ಮ ದೇವ ಶ್ರೀಹನುಮ
ಇವನೊಲಿಯಲು ಅವನೊಲಿವನೊ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ

ರಾಮರಾಮರಾಮನೆನುವ ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವ
ರಘುವಂಶಜ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಶ್ರೀಪಾದವ ಸವಿಯುವ
ಮೂಲರಾಮರ ನಿಜನೆಂಟನೊ ಪವನಸುತ ಬಲವಂತ
ರಾಮನೆನುವ ನರರ ಕಾವ ಎಮ್ಮ ದೇವ ಹನುಮಂತ (೧)

ತ್ರೇತೆಯೊಳಗೆ ಮಾತೆ ಸೀತೆಯ ಶೋಕಸಾಗರ ನೀಗಿದ
ದುರಿತ ಕಳೆದು ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಧರ್ಮಜಯವನು ಬೀಗಿದ
ಭಾರತದೊಳು ಬಲಭೀಮನೊ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ರಾಯರಾಯ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಯ್ಯ ಒಲಿದ ಶ್ರೀಮಹನೀಯ (೨)

ಭಜಿಸಿರೊ ಇವನೆಮ್ಮ ದೇವ ಶ್ರೀಹನುಮ
ಇವನೊಲಿಯಲು ಅವನೊಲಿವನೊ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೩.೧೧.೨೦೧೧

1 comment: