Wednesday, November 2, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 181

ಕೃಷ್ಣ ವನಮಾಲಿ

ಕೃಷ್ಣ ವನಮಾಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ವನಮಾಲಿ
ಮನುಕುಲ ಮಾನಸ ಚಿತ್ತವಿಹಾರಿ

ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಂ ಜಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ಸೂತ್ರಧಾರಂ
ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ದಶಮುಖದೇವಂ
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ

ಕೃಷ್ಣ ವನಮಾಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ವನಮಾಲಿ
ಮನುಕುಲ ಮಾನಸ ಚಿತ್ತವಿಹಾರಿ
  
    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೨.೧೧.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment