Sunday, November 27, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 187

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ

ನಮೊ ತಿರುಮಲೇಶಾಯ ನಮೊ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯ ಹೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ

ಶ್ರೀಆದಿದೇವಾಯ ಅನಂತಾಕ್ಷ ಅಚಲಾಯ
ಭವರೋಗಹರನೆ ಶ್ರೀಅಮೃತಾಯ (೧)

ಗರುಡಾದ್ರಿ ದೇವಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣದಾಯ
ದುರಿತಹರ ದೇವ ಶ್ರೀಕೋದಂಡರಾಯ (೨)

ವೈಕುಂಠನಾಥಾಯ ಸಿರಿಲಕುಮಿ ಹೃದಯ
ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ ಪದುಮನಾಭಾಯ (೩)

ಶ್ರೀಪಾದದೇವಾಯ ತ್ರೈಲೋಕ ಕ್ಷೇಮಾಯ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದರಾಯ (೪)

ನಮೊ ತಿರುಮಲೇಶಾಯ ನಮೊ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ
ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯ ಹೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೮.೧೧.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment