Tuesday, November 29, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 188

ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸ ತಿರುವೇಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೧)

ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯ ಸಿರಿಲಕುಮಿಯೊಡೆಯ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೨)

ಶ್ರೀದೇವಿ ರಮಣ ಭೂದೇವಿ ಪ್ರಾಣ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೩)

ವೈಕುಂಠಸಿರಿಯೆ ವೈಭವದ ದೊರೆಯೆ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೪)

ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೆ ಆನಂದ ಸುಧೆಯೆ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೫)

ಓ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ ತ್ರೈಲೋಕ ಕೀರ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೬)

ಶ್ರೀಸೋಮವದನ ಕಮಲದಳನಯನ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೭)

ಸಪ್ತಋಷಿ ವಂದ್ಯ ವೇದಾಂತಗಮ್ಯ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೮)

ನಾರದ ತಂಬೂರ ಗಾಯನ ಸಂಪ್ರೀತ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೦೯)

ಕಮಲ ಮಕರಂದ ಭೃಂಗ ಅರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೦)

ವಸುದೇವನಾತ್ಮ ಏಕಮತ ತತ್ವ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೧)

ನೀ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಗೋಕುಲಾಧೀಶ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೨)

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಬಂಧು ಜಗದೈಕ್ಯ ಸಿಂಧು ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೩)

ನಾಗ-ಗರುಡಾದಿ ಸಿಂಹ-ಹಯ ಪೂಜಿತಂ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೪)

ಸೂರ್ಯಸೋಮಾದಿ ಗ್ರಹನವಪಾಲಕಂ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೫)

ಬಕುತಜನ ಜೀವ ಜೀವ ಸಂಜೀವ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೬)

ದಶರೂಪ ದೇವಂ ಧರಣಿ ಉದ್ಧಾರಂ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ತೋರಯ್ಯ ಕರುಣ ಓ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೭)

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ವಂದೆ ವಂದೆ
ಸಪ್ತಗಿರಿರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ತಿರುಮಲನೆ ಕಾಯೊ ತಂದೆ    (೧೮)

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೯.೧೧.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment