Friday, December 23, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 193

ದಿವ್ಯಪಾದ

ಪರಮಪಾದ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಪಾದ
ದಶರೂಪದಿ ಧರೆಯ ಪೊರೆವ ದಿವ್ಯಪಾದ

ಆದಿ ಪಾದ ಅನಾದಿ ಪಾದ
ಶುಭವರದ ಅನಂತನ ದಿಗಂತಪಾದ

ರಾಮಪಾದ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಪಾದ
ವಾಯುಭೀಮದೇವಗೊಲಿದ ಕ್ಷೇಮಪಾದ

ಪುಟ್ಟಪಾದ ವಿರಾಟ್ ಬೆಟ್ಟಪಾದ
ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಚೊಟ್ಟನವನ ಮೆಟ್ಟಿಪಾದ

ಅಂದ ಪಾದ ಬಲುಚೆಂದ ಪಾದ
ನಂದಗೋಪಿ ಕಂದನೆಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪಾದ

ನವ್ಯ ಪಾದ ನವಕಾವ್ಯ ಪಾದ
ನವನವೀನ ನಾದಗಂಗೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯಪಾದ

ಅಚಲಪಾದ ಶುದ್ಧಸುಚಲಪಾದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲದೇವನ ಸಿರಿಯಪಾದ

ಪರಮಪಾದ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಪಾದ
ದಶರೂಪದಿ ಧರೆಯ ಪೊರೆವ ದಿವ್ಯಪಾದ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೩.೧೨.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment