Friday, December 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 196

ಜೀವ ಓಂಕಾರ

ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಜಗದೋದ್ಧಾರ
ಧೀರ ಗಂಭೀರ ಜೀವ ಓಂಕಾರ

ವೇದ ಸಂವೇದ ಶ್ರೀಕಲಿಯವರದ
ಶ್ರೀದೇವಿಗೊಲಿದ ವೈಕುಂಠಪುರದ (೧)

ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪಾಲ ರಾಧೆಗೋಪಾಲ
ಸಿರಿಲಕುಮಿಲೋಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ (೨)

ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಜಗದೋದ್ಧಾರ
ಧೀರ ಗಂಭೀರ ಜೀವ ಓಂಕಾರ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೩೦.೧೨.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment