Sunday, June 26, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 130

ಕರಮುಗಿವೆನೊ ದೇವ

ಕರಮುಗಿವೆನೊ ದೇವ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಶ್ರೀಶೇಷಶಯನ

ಸಿರಿಲಕುಮೀರಮಣ ಮೂಜಗಕಾರಣ
ಪಂಕಜನಯನ ಶ್ರೀ ನರಕುಲಕಲ್ಯಾಣ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದೇವ ಭವಭಯಹರಣ
ಮುನಿಜನಕರುಣ ಶ್ರೀವೇಂಕಟರಮಣ (೧)

ದ್ವಾರಕಾವಾಸಶ್ರೀ ಗೋಕುಲಪಾಲನೆ
ಗೋಪಪ್ರಿಯಾಶ್ರಿತ ಗೋವರ್ಧನನೆ
ಪಾಂಡವಪರಪಕ್ಷ ರಾಧಾಮಾಧವನೆ
ಮದನಮೋಹನಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರನೆ (೨)

ಆದಿನಾರಾಯಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ
ಸೀತಾಹೃದಯ ಶ್ರೀಕೌಸಲ್ಯಾಸುತನೆ
ಬಿಡದೆ ಭಜಿಪೆನೊ ನಿನ್ನ ಮಾರುತಿ ದೇವನೆ
ಸಕಲರ ಸಲಹಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ (೩)

ಕರಮುಗಿವೆನೊ ದೇವ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಶ್ರೀಶೇಷಶಯನ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೬.೦೬.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment