Saturday, August 13, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 147

ಕಲಿಕರ್ಮಹಾರಿ

ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗ ಸಂಚಾರಿ ಶ್ರೀಹರಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗ ಸಂಚಾರಿ

ಜಲಮೂಲರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿ ನರಕೇಸರಿ
ದಶದವತಾರಿ ಶ್ರೀದುರಿತ ಸಂಹಾರಿ (೧)

ವನಮಾಲಿ ಶ್ರೀವಸುದೇವಸುತ ಶೌರಿ
ಜಗದೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀಪಾಲ ಮುರಾರಿ (೨)

ವೈಕುಂಠವಾಸ ಶ್ರೀಗೋಗಿರಿಧಾರಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಕಲಿಕರ್ಮಹಾರಿ (೩)

ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗ ಸಂಚಾರಿ ಶ್ರೀಹರಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗ ಸಂಚಾರಿ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೩.೦೮.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment