Friday, August 26, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 150

ಬಾರೋ ಯದುನಂದನ

ಬಾರೋ ಯದುನಂದನ ಬಾರೋ ಸುಂದರನಯನ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದಿರಾರಮಣ

ಬಾರೋ ದೇವಕಿಕಂದ ಬಾರೋ ಗೋಕುಲನಂದ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಮುಕುಂದ

ಬಾರೋ ಮೂಜಗಲೋಲ ಬಾರೋ ಗೋಪಾಲ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಸುಜನಪಾಲ

ಬಾರೋ ಸುಂದರದೇವ ಬಾರೋ ದೇವರದೇವ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ

ಬಾರೋ ಭಕ್ತಾಭರಣ ಬಾರೋ ವೇಂಕಟರಮಣ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ

ಬಾರೋ ಶ್ರೀರಾಮರೂಪ ಬಾರೋ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯದೀಪ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾಧಿಪ

ಬಾರೋ ಶ್ರೀಜಗಬೋಧ ಬಾರೋ ಶ್ರೀವೇದವೇದ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥಪಾದ

ಬಾರೋ ಶುಭಕಲ್ಯಾಣ ಬಾರೋ ದೀನರಪ್ರಾಣ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆರಮಣ

ಬಾರೋ ಮಲ್ಲರಮಲ್ಲ ಬಾರೋ ಶ್ರೀಪರಿಪಾಲ
ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೭.೦೮.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment