Sunday, October 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 180

ಶ್ರೀಪಂಚವದನಂ

ದೇವಾದಿದೇವಂ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಂ
ಪಾಲಿಸೈ ಪವನಸುತ ಶ್ರೀಪಂಚವದನಂ

ಶ್ರೀಬಾಲಸೂರ್ಯಂ ಭೀಮಸಹಾಯಂ
ಬಕುತಜನಮಂದಾರ ಬಲಸಿದ್ಧಿದಾಯಂ
ದುರಿತಕುಲಸಂಹಾರ ದಶಬಾಹುದೇವಂ
ದೀನಜನ ಕರುಣ ಶ್ರೀಧೀರಾಧಿಧೀರಂ (೧)

ಶ್ರೀಮಹಾತೇಜಂ ಮಹಾಕಾಯದೇವಂ
ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಮನೋಜವಾಯಂ
ಕೇಸರಿಸುತ ವಂದೇ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಂ
ಲಂಕಿಣಿಭಂಜನನೆ ಮೂಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ (೨)

ನಮೊ ಹನುಮದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ
ಜಾನಕೀ ಶೋಕಹರ ಜೀವ ಸಂಜೀವಂ
ದ್ವಾಪರನೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಮಧ್ವಾದಿರಾಯಂ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇವಕಂ (೩)

ದೇವಾದಿದೇವಂ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಂ
ಪಾಲಿಸೈ ಪವನಸುತ ಶ್ರೀಪಂಚವದನಂ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೩೦.೧೦.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment