Tuesday, December 4, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 318

 ಹರಿಭಜನೆ

ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಜಯತು ಶ್ರೀರಾಮ
ಬಕುತ ಸುಲಭ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಧಾಮ
ಜಯಜಯ ರಾಮ ಜಗದೀಶ ರಾಮ
ದಶರಥಸುತ ವಂದೆ ರಘುಕುಲಸೋಮ

ರಾಧಾಹೃದಯ ಶ್ರೀನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ
ಕೃಷ್ಣನ ಜಗದೊಳು ಸಿರಿ ಸುಖ ಕ್ಷೇಮ
ಜಯಜಯ ರಾಮ ದ್ವಾರಕೆ ಶ್ಯಾಮ
ನವನೀತಚೋರನೆ ದೇವಕಿ ಪ್ರೇಮ (೧)

ಹನುಮಯ್ಯಗೊಲಿದನೆ ತ್ರೇತಾ ರಾಮ
ಭೀಮಯ್ಯನಭಯನೆ ಗೋಕುಲ ಶ್ಯಾಮ
ರಾಯರಾಯರಿಗೊಲಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ
ಸುಖದೊಳು ಸಲಹೊ ನಾನು ಸುಧಾಮ (೨)

ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ಜಯತು ಶ್ರೀರಾಮ
ಬಕುತ ಸುಲಭ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣಧಾಮ
ಜಯಜಯ ರಾಮ ಜಗದೀಶ ರಾಮ
ದಶರಥಸುತ ವಂದೆ ರಘುಕುಲಸೋಮ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೫.೧೨.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment