Monday, December 24, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 325

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಸರ್ವಾಕರ್ಷಕ ಸಕಲರ ಮೋಹಕ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಜಗದಾಶ್ಚರ್ಯ ಸಿರಿಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಲೀಲಾದೇವನು ಮಾಯಾಜಾಲನು ರಾಧೆಲೋಲನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ನಂದನ ನಂದನು ದೇವಕಿಕಂದನು ಗೋಪಿ ಆನಂದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಸರ್ವದ ಶಕ್ತನು ಸಕಲದೊಳ್ಯುಕ್ತನು ಭವದ ವಿಮುಕ್ತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ಶಾಪನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥರೂಪನು ಸಮಪದದರ್ಥನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪಾವನ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಪುಣ್ಯದ ದರ್ಶನ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಅನಂತ ಕರುಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ದೇವರದೇವನು ದೀನರ ಕಾವನು ಬಕುತಜೀವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತ್ರೇತೆಯ ರಾಮನು ದ್ವಾಪರ ಶ್ಯಾಮನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೪.೧೨.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment