Sunday, July 3, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 132

ಶ್ರೀರಾಯ ಗುರುರಾಯ

ನೆಚ್ಚಿಬಂದೆನೊ ನಿನ್ನ ನರಹರಿಯೊಲಿದವನೆ
ಶ್ರೀರಾಯ ಗುರುರಾಯ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ

ಅಕ್ಷಯನೆ ಗುಣಧಾಮ ಸುಜನಕುಲ ಕ್ಷೇಮ
ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತಸೋಮ ಸುಜ್ಞಾನದುಗಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನಸನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಪೂಜಿತನೆ
ಯತಿರಾಜ ಗುರುರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ (೧)

ಹರಿಬಕುತಿಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕನೆ ಶರಣ ಪರಿಪಾಲ
ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ದೇವ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರನೆ
ಸುರೇಂದ್ರ ಸುಮತೀಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ (೨)

ಭವದೆನ್ನ ಭಯಹರಿಸೊ ಭುವನಗಿರಿದೇವ
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕಲಿಯುಗವ ಕಾವ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಶ್ರೀಪಾದ ಸೇವಿಪನೆ
ಸಕಲರನು ಸಲಹಯ್ಯ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ (೩)

ನೆಚ್ಚಿಬಂದೆನೊ ನಿನ್ನ ನರಹರಿಯೊಲಿದವನೆ
ಶ್ರೀರಾಯ ಗುರುರಾಯ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೩.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment