Friday, July 22, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 139

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಂ
ರಘುವಂಶತಿಲಕ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಜಗಕ್ಷೇಮಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಂ
ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರಣೀಶ್ವರಂ

ನಾರಾಯಣಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಂ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಸುಜನದೀಪಂ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೨.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment