Sunday, July 17, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 137

ವೇಣು ವಿಹಾರಿ

ಗೋಕುಲ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಲೋಲ
ಸುರಗಣ ವಂದಿತ ಮೂಜಗಪಾಲ

ಮದನ ಮೋಹನ ವೇಣು ವಿಹಾರಿ
ವಿರಹಿ ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮ ತಿಜೋರಿ (೧)

ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಸುಖನಿಧಿ ಶ್ರೀಹರಿ
ಸುಜನ ಸುಪಾಲ ದುರಿತಸಂಹಾರಿ (೨)

ಆದಿ ಅನಾದಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಅವತಾರಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠದಾರಿ (೩)

ಗೋಕುಲ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಲೋಲ
ಸುರಗಣ ವಂದಿತ ಮೂಜಗಪಾಲ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೭.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment