Friday, July 8, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 134

ಬೇಡುವೆನೊ ನಿನ್ನ

ಬೇಡುವೆನೊ ನಿನ್ನ ದೇವಕಿಕಂದನೆ
ಸಲಹೊ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹರಿಗೋವಿಂದನೆ

ಚಂದನತಿಲಕನೆ ಚಂದಿರವದನನೆ
ಮಂಗಳಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಂದಸ್ಮಿತನೆ
ನವರತ್ನಾಭರಣ ವಜ್ರಕಿರೀಟನೆ
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭನೆ (೧)

ಸಿರಿಗಿರಿಧಾರಿ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನನೆ
ರಾಧಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಾಧವನೆ
ಗೋಕುಲನಂದನ ಮುರಳೀಧರನೆ
ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀಕೇಶವನೆ (೨)

ಮೀರೆಯ ಬಕುತಿಗೆ ಸೋತೊಲಿದವನೆ
ಅಷ್ಟವಕ್ರೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಕರೆಯವನೆ
ಶ್ರೀಶೇಷಶಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ
ವೈಕುಂಠಪತಿ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀವೇಂಕಟನೆ

ಬೇಡುವೆನೊ ನಿನ್ನ ದೇವಕಿಕಂದನೆ
ಸಲಹೊ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹರಿಗೋವಿಂದನೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೮.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment