Wednesday, July 13, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 135

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಶ್ರೀ ಆದಿದೇವಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮೂಜಗಕಾವಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಅಣುರೇಣುಪಾಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಯದುಕುಲತಿಲಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ದ್ವಾಪರ ಪುಳಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ವಸುದೇವಕಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ದೇವಕೀನಂದನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಚಂದನ ತಿಲಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಚಂದಿರ ವದನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕುಂಡಲ ಧರಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮೂಜಗಸ್ಮರಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಮಥುರಾ ಜನಿಪಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಗೋಕುಲ ನೆಲಿಪಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಗೋಪಿ ಕಿಶೋರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ನವನೀತಚೋರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಮುರಳೀಮೋಹನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮನಸಮ್ಮೋಹನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮದನಮಾಧವಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮಧುಸೂದನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕೋಮಲಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕೇಯೂರಧರಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕೇಶವ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ವನಮಾಲಾಧರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಶಂಖಚಕ್ರಾಧರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಗದಾಧರಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ರಾಧಾ ರಮಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಭಾಮಾ ಪ್ರಣಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೃದಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮೀರಾ ಮಾನಸಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಕಮಲನಯನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕಮಲನಾಥಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕಂಜಲೋಚನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಕಂಸಾಂತಂಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ದ್ವಾರಕಾಧೀಶಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಧರಣಿ ಮಹೇಶಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ದುರಿತಸಂಹಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ದೇವಾದಿದೇವಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಜಯಜನಾರ್ದನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಜಯಜಗದೀಶ್ವರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಜಗದೋದ್ಧಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಪರಮಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪುಣ್ಯಹಸ್ತಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪರಮಾತ್ಮಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಪಕ್ಷಿವಾಹನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಪದ್ಮನಾಭಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ದಶ ಅವತಾರೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಬಲಿ ಸಂಹಾರೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ನರಕೇಸರೀಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಹರಿ ಮುರಾರೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ನಿರಂಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ನಿರ್ಗುಣಧಾಮಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ನಂದಗೋಪಾಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಶ್ರೀಅರವಿಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಯಶೋದಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಯದುಮುಕುಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮರೂಪಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೩.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment