Friday, July 29, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 142

ರಾಯ ಗುರುರಾಯ

ರಾಯ ಗುರುರಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹನೀಯ
ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಯೆ

ಭವದುಃಖಶಮನಾಯ ಸುಖಧೈರ್ಯವರದಾಯ
ಸಂಶಯಾಪಸ್ಮೃತಿಭ್ರಾಂತಿನಾಶಕಾಯ
ಶ್ರೀಮಹಾಮಹಿಮಾಯ ಮಧ್ವಮತಸೋಮಾಯ
ರಾಮಮಾನಸ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ (೧)

ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ರತಿರೂಪ ಭುವನಗಿರಿ ಪುಣ್ಯದೀಪ
ಸಕಲಸಿರಿ ಸುಪುತ್ರ ಸುಪ್ರದಾಯ
ಸುರಗಣಾಧೀಶಾಯ ಅಣುರೇಣುಕ್ಷೇಮಾಯ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ವರದರಾಯ (೨)

ರಾಯ ಗುರುರಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹನೀಯ
ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಯೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೯.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment