Sunday, July 24, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 140

ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಶೌರಿ

ಶ್ರೀಹರಿ ಮುರಾರಿ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿ
ಗೋವರ್ಧನಧಾರಿ ಶ್ರೀಶೌರೀಂ

ಆದಿದೇವ ಆನಂದಸಾಗರ
ಅಚಲಾದ್ಭುತ ಹರಿ ವಿಸ್ತಾರಂ
ಅಕ್ಷಯಾನಂತ ಅಜೇಯಾಚ್ಯುತ ಹರಿ
ಅಪರಾಜಿತ ಅವ್ಯಕ್ತಂ (೧)

ಕಮಲನಯನ ಕುಂಡಲಧರಿತ
ಕಂಸಾಂತಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ
ಮುರಳೀಮೋಹನ ಮದನಮಾಧವ
ಮಹಾಮಹಿಮ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಂ (೨)

ದೀನರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀದಯಾನಿಧೆ
ದೇವಕಿನಂದನ ಧರಣೀಶಂ
ದೇವಾದಿದೇವ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಂ
ದ್ವಾರಕಾಪತೆ ಅವನೀಶಂ (೩)

ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶ್ರೀಪಾರ್ಥಸಾರಥೆ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಲೋಲಂ
ವೈಕುಂಠಪತೆಯೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ
ವಂದೇ ಕಲಿಯುಗ ಶ್ರೀವರದಂ (೪)

ಶ್ರೀಹರಿ ಮುರಾರಿ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿ
ಗೋವರ್ಧನಧಾರಿ ಶ್ರೀಶೌರೀಂ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೪.೦೭.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment