Thursday, September 22, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 161

ಗಜವದನಂ ವಂದೇ

ಗಜವದನಂ ವಂದೇ ಗೌರಿತನಯಂ
ಸುರಗುಣವಂದಿತ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷನಂದಂ

ಮೊರಕರ್ಣಂ ವಂದೇ ಮೂಷಕವಾಹನಂ
ಮಂಗಳಮೂರುತಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ
ಭಾರತಲಿಪಿಕಾರಂ ಮುನಿವ್ಯಾಸಪ್ರೇಮಂ
ಪಾರ್ವತಿಸುತ ವಂದೇ ಓಂಕಾರರೂಪಂ (೧)

ಗಜವಕ್ರಂ ವಂದೇ ಗಾನವಿನೋದಂ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಮೋದಂ
ಶ್ರೀಶಿವ ಪುತ್ರಂ ಸ್ಕಂದಾಪೂರ್ವಜಂ
ಶುಭಗುಣ ವಂದೇ ಶ್ರೀಆದಿದೇವಂ (೨)

ವಿಶ್ವಮುಖಂ ವಂದೇ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕಂ
ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಸಿರಿವರದಾಯಕಂ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಾದಿ ದೇವಗಣಪೂಜಿತಂ
ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ವಂದೇ ಸಲಹೋ ಸುಮುಖಂ (೩)

ಗಜವದನಂ ವಂದೇ ಗೌರಿತನಯಂ
ಸುರಗುಣವಂದಿತ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷನಂದಂ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೩.೦೯.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment