Friday, September 23, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 162

ರಂಗ ವಿಠಲ

ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ
ಪಾಂಡುರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ

ಎನ್ನಂತರಂಗ ಜೀವತರಂಗ
ಪಾಂಡುರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ
ವೇದಾಂಗಾಂಗ ಸುಜನಸಂಗ
ಪಾಂಡುರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ (೧)

ತ್ರೇತೆಯೊಳು ರಾಮರಂಗ
ದ್ವಾಪರದೆ ಶ್ಯಾಮರಂಗ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ದಶದೊಳು
ಎಮ್ಮ ಕಾವ ಪಾಂಡುರಂಗ (೨)

ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ
ಪಾಂಡುರಂಗ ರಂಗ ವಿಠಲ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೩.೦೯.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment