Sunday, April 1, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 220

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ

ಸ್ಮರಣೆಯೆ ಪುಣ್ಯವೊ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ
ಪಾದಸೇವೆಯಗೈದು ಧನ್ಯನಾದನೊ ಹನುಮ

ನಯನವು ನೋಡುವ ದಿವ್ಯರೂಪವು ರಾಮ
ಕರ್ಣವು ಕೇಳುವ ಮಧುರಗಾನವು ರಾಮ
ನಾಸಿಕ ಉಸುರಿಸುವ ಪುಣ್ಯಗಂಧನು ರಾಮ
ನಾಲಗೆ ನುಡಿಯುವ ದಿವ್ಯನಾಮ ರಾಮ (೧)

ಇರುಳ ಕಳೆವನು ರಾಮ ದುರುಳ ತೊಳೆವನು ರಾಮ
ಪಿತವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮ
ಶಬರಿಯ ಪ್ರಿಯರಾಮ ಶಿಲೆಗೊಲಿದವ ರಾಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ತಾ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ (೨)

ಸ್ಮರಣೆಯೆ ಪುಣ್ಯವೊ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ
ಪಾದಸೇವೆಯಗೈದು ಧನ್ಯನಾದನೊ ಹನುಮ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೨.೦೪.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment