Tuesday, April 24, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 226

ಎನ್ನಾಣೆ ರಂಗ

ಆಣೆ ರಂಗ ಎನ್ನಾಣೆ ರಂಗ
ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು ಕಾಣೆ ರಂಗ

ಜಲಬಿಂದು ನೀನಾದೆ ಬಿಂದು ಅಂಬುಧಿಯಾದೆ
ಮತ್ಸ್ಯ ವರಾಹ ಅವನೀಪತಿಯಾದೆ
ಅಮೃತದ ಮಥನದೊಳು ಮಂದಾರಧರನಾದೆ
ಬಲಿಯಹಂ ಶಿರಮೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಪಾದನಾದೆ (೧)

ಕೃತದಿ ಸತ್ಯದ ಸತುವು ಶ್ರೀರಾಮ ತ್ರೇತೆಯೊಳು
ಕಂದಗೆ ಕರುಣೆಯೊಳು ಕೇಸರಿನರನಾದೆ
ಧರ್ಮದಾ ಪಾಂಡವಗೆ ಗರಿಕೇಶದವನಾದೆ
ಕಲಿಯೊಳೆಮ್ಮನು ಸಲಹೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ (೨)

ಆಣೆ ರಂಗ ಎನ್ನಾಣೆ ರಂಗ
ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು ಕಾಣೆ ರಂಗ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೪.೦೪.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment