Thursday, April 26, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 227

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಚರಣ
ರಾಮ ಲಕುಮಿರಮಣ ಶೇಷಶಯನ

ಕಾಯೋ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಶೂರ ಶ್ರೀರಾಮ
ರಘುವಂಶ ಕುಲತಿಲಕ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಪ್ರೇಮ
ಸುಗುಣಸಾಗರನಿಧಯೆ ಶಬರಿ ಬಕುತಿಯ ದೊರೆಯೆ
ಕಾಯೋ ಜಾನಕಿ ಹೃದಯ ಹನುಮ ಸಿರಿಯೆ (೧)

ಕಾಯೋ ದೇವಕಿಕಂದ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ
ಯದುವಂಶದುದ್ಧಾರ ಯಶೋದೆ ನಂದ
ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಿಜಪಕ್ಷ ಧರ್ಮಪಾಂಡವ ರಕ್ಷ
ಕಾಯೋ ರಾಧೆರಮಣ ಮೂಲೋಕ ದಕ್ಷ (೨)

ಕಾಯೋ ವೈಕುಂಠಪುರವಾಸ ಜಗದೀಶ
ಭೂದೇವಿ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೃದಯ ಪರಮೇಶ
ಧರಣಿಯೊಳು ದೀನಜನ ದುರಿತಹರ ಪರಿಪಾಲ
ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಕಲಿವರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ (೩)

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಚರಣ
ರಾಮ ಲಕುಮಿರಮಣ ಶೇಷಶಯನ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೬.೦೪.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment