Saturday, October 1, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 166

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗೆ
ಮಂಗಳೆ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಸುಜನ ಸುಸ್ವರ್ಗೆ

ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ
ಜಗದೋದ್ಧಾರಿ ಶ್ರೀರುದ್ರನರಾಣಿ
ಶಂಖಗದಾಶೂಲ ಸುಚಕ್ರಧಾರಿಣಿ
ಜಗಕಾರಣಿ ಕರುಣಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ (೧)

ರುದ್ರೆ ಭಯಂಕರಿ ಭಾಸ್ಕರಿ ಶಂಕರಿ
ದುರುಳಾಸುರ ಮಹಿಷ ಸಂಹಾರಿ
ಕುಂಡಲಕರ್ಣೆ ಶ್ರೀನವರತ್ನಹಾರೆ
ನರಕುಲಪೋಷಿತೆ ಸುಖಸಿದ್ಧಿಧಾರೆ (೨)

ಶ್ರೀಲಕುಮಿಯೆ ವಂದೇ ವಾಗ್ದೇವಿಯೆ ವಂದೇ
ಮೂಜಗ ಕಾವ ಶ್ರೀದೇವಿಯೆ ವಂದೇ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಅನುಜೆಯೆ ವಂದೇ
ಕರುಣದಿ ಸಲಹೆಮ್ಮ ಧರೆಯೊಳು ಮುಂದೆ (೩)

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗೆ
ಮಂಗಳೆ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಸುಜನ ಸುಸ್ವರ್ಗೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೧.೧೦.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment