Sunday, October 16, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 174

ಸುಗುಣೋದ್ಧಾಮ

ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಶುಭಮಂಗಳಕರ ರಘುಕುಲಸೋಮ

ಉತ್ತಮ ರಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮ
ಅಕ್ಷಯವರದ ಸುಗುಣೋದ್ಧಾಮ
ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಕ ರಾಮ
ನೆಚ್ಚಿದ ಸುಜನ ಸುರಕ್ಷಕ ರಾಮ (೧)

ಮಾನ್ಯನೊ ರಾಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯನೊ ರಾಮ
ಜನಕಸುತೆ ಮಾತೆ ಜಾನಕಿ ಪ್ರೇಮ
ಶ್ಯಾಮನೊ ರಾಮ ಅಕ್ಷಾಮನೊ ರಾಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಶ್ರೀಆದಿನಾಮ (೨)

ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಶುಭಮಂಗಳಕರ ರಘುಕುಲಸೋಮ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೬.೧೦.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment