Monday, October 24, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 177

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ

ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮೂಜಗಪಾಲ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಹರೆ

ಯದುವಂಶಜ ಶ್ರೀಯದುಕುಲನಂದನ
ಯಮುನಾಪುರವಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ವಸುದೇವಸುತ ಶ್ರೀದೇವಕಿ ಗರ್ಭನೆ
ನಂದಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ (೧)

ಬೃಂದಾವನ ಬಾಲ ಗೋಕುಲ ಗೋಪಾಲ
ನವನೀತಚೋರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ರಾಧಾ ಮನಚೋರ ಗೋವರ್ಧನಧರ
ಗಾನಗಂಭೀರಮಾರ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ (೨)

ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀಧರಣೀಶ ಶ್ರೀಶ
ಸುಜನ ಸುಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ದುರಿತ ಸಂಹಾರಕ ಸುಜನ ಸಂರಕ್ಷಕ
ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ (೩)

ತ್ರೇತಾ ರಾಮನೆ ದ್ವಾಪರ ಶ್ಯಾಮನೆ
ಕಲಿವರದನೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಅಣುರೇಣುತೃಣಪಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ
ಕರುಣಾಳು ದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ (೪)

ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
ಮೂಜಗಪಾಲ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಹರೆ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೪.೧೦.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment