Saturday, July 14, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 247

ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ

ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸುಚರಿತ ಶುಭದಾತ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತ

ಮಥುರಾ ಸೆರೆಯುದಯ ಗೋಕುಲಪುರನಿಲಯ
ದ್ವಾಪರದ ಮೂಡಣದ ಅರುಣೋದಯ
ಶ್ರೀಪಾದ ಶರಣಂಗೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಪುಣ್ಯ
ವಂದೆ ದೇವಕಿ ಕಂದ ತ್ರೈಲೋಕಜನ್ಯ (೧)

ಕಂಸ ಸಂಹಾರ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನನೆ
ಗೋವರ್ಧನ ಎತ್ತಿ ಇಂದ್ರನಹಂ ಇಳುಹಿದನೆ
ಪೂತನೆಯ ಪ್ರಿಯಸುತನೆ ಪಾಂಡವರ ಪೊರೆದವನೆ
ಯದುಕುಲಜ ಪ್ರಿಯದೇವ ರಾಧೆಹೃದಯ (೨)

ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಮುಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣ
ಜಯದೇವ ರಸಗೀತದುದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣ
ಸಕಲವನು ಸಕಲರನು ಸಲಹುವನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಶ್ರೀದಶದೇವ ಕೃಷ್ಣ (೩)

ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸುಚರಿತ ಶುಭದಾತ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೫.೦೭.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment