Thursday, July 26, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 257

ವಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ

ವಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ವೈಕುಂಠವಾಸಿನಿ
ಸುಖದಿ ಕಾಯೆ ಕಲಿಯೊಳೆಮ್ಮ ಕರಿವರದನ ರಾಣಿ

ಮೂಢರೆಮಗೆ ಮತಿಯನೀಯೆ ಮಂಗಳದ ಬದುಕನು
ಮಾತೆ ನೀನು ಮೂಜಗಕೆ ನಿನ್ನ ಮಮತೆ ಮಡಿಲನು
ದುರಿತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಳೆಯೆ ಧರಣೀಶನ ಒಡತಿಯೆ
ಧನಧಾನ್ಯೆ ಮಾನ್ಯೆ ನಮೊ ಗೋವಿಂದನ ಮಡದಿಯೆ (೧)

ಶಕ್ತಿಸಂಪದ ಸಿರಿಯು ನೀನು ನೆಲಸೆ ಕಲಿಯ ಬುವಿಯೊಳು
ಭಾಗ್ಯಲಕುಮಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾತೆ ಸದಾ ಎಮ್ಮ ಬಲದೊಳು
ವಿಜಯವಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊರೆಯೆ ಪದುಮನಾಭವಲ್ಲಭೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಹೃದಯೆ ನೀನಿರುವೆಡೆ ಶ್ರೀ ಶುಭೆ (೨)

ವಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ವೈಕುಂಠವಾಸಿನಿ
ಸುಖದಿ ಕಾಯೆ ಕಲಿಯೊಳೆಮ್ಮ ಕರಿವರದನ ರಾಣಿ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೭.೦೭.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment