Wednesday, July 18, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 249

ರಾಮನ ತೋರೆನಗೆ

ರಾಮನ ತೋರೆನಗೆ ಹನುಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೋರೆನಗೆ
ರಾಮನ ದಿವ್ಯನಾಮನ ಮೂಜಗಕ್ಷೇಮನ

ಕಮಲನಯನ ಶ್ರೀಕೌಸಲ್ಯೆಕಂದನ
ಕಲಿಯುಗವರದ ಶ್ರೀಕೋದಂಡರಾಮನ
ಪಿತವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲ ರಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಅಕ್ಷಯಗುಣಧಾಮ ತ್ರೇತಾದೇವನ (೧)

ಭವರೋಗಹರ ಶ್ರೀಬಕುತ ಸುಲಭನ
ಜಗದೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀಜಾನಕಿವಲ್ಲಭನ
ಶಬರಿಯ ಕರುಣನ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣನ
ದಿವ್ಯಚರಣವ ತೋರೊ ದಶಶಿರಹರನ (೨)

ವಾಯುರೂಪದೊಳು ನೀ ಸೇವೆಗೈದನ
ಬಲವಂತ ನೀನಾಗೆ ಜಯವ ತಂದಿತ್ತನ
ಧರೆಯೊಳು ನೀ ನೆಲೆಸೆ ಶ್ರೀಮಧ್ವರಾಯನಾಗಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ ತಾನಾಗಿ ಪೊರೆದನ (೩)

ರಾಮನ ತೋರೆನಗೆ ಹನುಮ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೋರೆನಗೆ
ರಾಮನ ದಿವ್ಯನಾಮನ ಮೂಜಗಕ್ಷೇಮನ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೭.೦೭.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment