Monday, April 4, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 072

ಸುಗುಣಧಾಮ

ರಾಮ ಜಯಜಯ ರಾಮ ಸುಗುಣಧಾಮ
ಪುಣ್ಯಚರಿತನೆ ರಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರಾಮ
ಪ್ರೇಮಮೂರುತಿ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ರಾಮ
ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಭಗುಣನು ರಘುವಂಶಜ ಸೋಮ
ಪಿತವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲ ಪ್ರಥಮ ರಾಮ (೧)

ಬಲಿಪ್ರಮಥ ಖರಹತ ತಾಟಕಾಂತಕ ರಾಮ
ಲಂಕನ ದಶಗರ್ವ ಮುರಿದನೆ ರಾಮ
ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪಹರ ಹನುಮಕುಲ ಕ್ಷೇಮ
ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯನೆ ಕೋದಂಡರಾಮ (೨)

ಜಯತುಜಯ ಜನಾರ್ಧನ ಜಾನಕೀರಾಮ
ದ್ವಾಪರದೆ ಗೋಕುಲವ ಕಾಯ್ದ ಶ್ಯಾಮ
ದಶದೊಳಗೆ ಧರೆಪಾಲ ಸುಜನಕುಲ ಪ್ರೇಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ ಕೌಸಲ್ಯೆ ರಾಮ (೩)

ರಾಮ ಜಯಜಯ ರಾಮ ಸುಗುಣಧಾಮ
ಪುಣ್ಯಚರಿತನೆ ರಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೫.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment