Tuesday, April 26, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 086

ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ

ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
ವಸುದೇವಸುತ ಶ್ರೀ ದೇವಕಿನಂದನ ಜಗದಾನಂದ ಹರೇ

ಅಚ್ಯುತಾಚಲ ಆದಿತ್ಯಾದ್ಭುತ ಅನಂತ ದೇವ ಹರೇ
ಅಜೇಯಾಜನ್ಮ ಅನಾದಿ ಅಕ್ಷರ ಅಪರಾಜಿತನೆ ಹರೇ (೦೧)

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯಾಸ್ತ ಹರೇ
ಪದಕ ಕೌಸ್ತುಭ ವಜ್ರಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಧರನೆ ಹರೇ (೦೨)

ಕಮಲನಯನ ನಿರ್ಮಲವದನ ತಿಲಕಚಂದನ ಹರೇ
ವನಮಾಲಾಧರ ಕೇಯೂರನೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹರೇ (೦೩)

ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀದಾನವೇಂದ್ರ ದಯಾನಿಧಿಯೆ ಹರೇ
ದುರಿತಹರ ಶ್ರೀಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನೆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಹರೇ (೦೪)

ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮೂಜಗಪಾಲ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನ ಹರೇ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯಜನಾರ್ಧನ ಜಯಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಹರೇ (೦೫)

ಕಂಜಲೋಚನ ಕಮಲನಾಥ ಶ್ರೀಕೇಶವಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷನೆ ತ್ರಿಲೋಕರೂಪ ಹರೇ (೦೬)

ಮಧುಸೂದನ ಮದನಮಾಧವ ಮಯೂರಾಧರನೆ ಹರೇ
ಮನೋಹರ ಶ್ರೀಮುರಳೀಧರನೆ ಮಹೇಂದ್ರದೇವ ಹರೇ (೦೭)

ನಿರ್ಗುಣಾದಿ ನಿರಂಜನರೂಪ ನಾರಾಯಣ ದೇವ ಹರೇ
ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶ್ರೀಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಹರೇ (೦೮)

ಸತ್ಯವಾಚನ ಶ್ಯಾಮಲಸುಂದರ ಸುಶೀಲದೇವ ಹರೇ
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಹರೇ (೦೯)

ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
ವಸುದೇವಸುತ ಶ್ರೀ ದೇವಕಿನಂದನ ಜಗದಾನಂದ ಹರೇ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೬.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment