Wednesday, April 13, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 077

ನಮೊ ನಾರಾಯಣ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀ ಶುಭಗುಣ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಪಾವನ ಕರುಣ ವಾಮನ ಶ್ರೀಚರಣ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಪುಣ್ಯಯಮುನಾ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಸತ್ಚರಿತ ಸುಗುಣ ಚರಾಚರ ಕಾರಣ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಕಮಲನಯನ ಸುಂದರ ವದನ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಮನಮೋಹನ ಮೂನಾಮ ಚಂದನ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಆದಿ ಸನಾತನ ಸೂರ್ಯಲೋಚನ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಸುಮುಖ ಸತ್ದರ್ಶನ ಸುದರ್ಶನ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಜೀವಜಾಲ ಪಾಲನ ಜನಾರ್ಧನ

ಓಂ ನಮೊ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ವಸುನಂದನ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೩.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment