Thursday, April 28, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 088

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿ
ಸಾಧುಸಂತ ಸುಜನಗೊಲಿದ ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿ
ತ್ರೇತೆಯೊಳಗೆ ರಾಮರೂಪನೆ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನೆ ಶ್ರೀಹರಿ (೧)

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿ
ದ್ವಾಪರದಿ ಶ್ಯಾಮರೂಪನೆ ಯಾದವೇಂದ್ರನೆ ಮುರಾರಿ (೨)

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿ
ಕಲಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲರೂಪನೆ ನರಹರಿ (೩)

ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿ
ಸಾಧುಸಂತ ಸುಜನಗೊಲಿದ ಪಂಢರಿ ನಮೊ ಪಂಢರಿ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೮.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment