Friday, April 8, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 074

ಕರುಣಿಸೊ ಶ್ರೀರಾಮ

ಕರುಣಿಸೊ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀಲಶ್ಯಾಮ
ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾನಂದ ಸುಗುಣಧಾಮ
ಆದಿಪುರುಷನೆ ರಾಮ ಶುದ್ಧಪರುಷನೆ ರಾಮ
ಕರುಣಿಸೈ ಜಯಜಯ ಕೋದಂಡರಾಮ

ಪೂರ್ಣಚಂದಿರ ವದನ ನೀನಯ್ಯ ರಾಮ
ರಾಜೀವಲೋಚನ ರಘುವಂಶಜ
ಮೂತಿಲಕ ಚಂದನನು ನೀನಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಧನುರ್ಧಾರಿ ನೀ ಮಹಾಭುಜ (೧)

ವಾಲ್ಮೀಖಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ನೀನಯ್ಯ ರಾಮ
ಪುರಾಣ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಹನುಮಗಾಶ್ರಯನು ನೀನಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಶಬರಿಗೊಲಿದನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ (೨)

ದ್ವಾರಕೆಯ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನಯ್ಯ ರಾಮ
ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಾಲ ದಿವ್ಯನಾಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನು ನೀನಯ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೆ ಜೀವಕಾಮ (೩)

ಕರುಣಿಸೊ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀಲಶ್ಯಾಮ
ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾನಂದ ಸುಗುಣಧಾಮ
ಆದಿಪುರುಷನೆ ರಾಮ ಶುದ್ಧಪರುಷನೆ ರಾಮ
ಕರುಣಿಸೈ ಜಯಜಯ ಕೋದಂಡರಾಮ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೮.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment