Thursday, April 7, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 073

ದಶರಥ ಪ್ರೇಮ

ನಾಮ ನುಡಿವುದೆ ಪಾವನ ಶ್ರೀರಾಮ ಧ್ಯಾನವೆ ಜೀವನ
ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಕುತಿಪಥಕೆ ಸಾಧನ

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನೆನಲು ಜಗದ ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮ
ಅಣುರೇಣು ಕಣಕಣದೊಲು ನಲಿವ ಸುಖದಾರಾಮ
ಧರ್ಮ ಕಾಯ್ವ ಧರೆಯ ಕಾಯ್ವ ಧರಣೀಶ್ವರ ರಾಮ
ರಾಮನೆನುವ ನರರ ಕಾಯ್ವ ದಶರಥನ ಪ್ರೇಮ (೧)

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನೆನಲು ಪೊರೆವ ಶಬರಿರಾಮ
ವಿಭೀಷಣಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟವು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ
ರಾವಣಾಸುರ ಗರ್ವ ಮೆಟ್ಟಿದ ಧನುರ್ಧಾರಿ ರಾಮ
ಬಿಡದೆ ಧ್ಯಾನಿಪ ಸುಜನವತ್ಸಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಶ್ರೀರಾಮ (೨)

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನೆನಲು ಸಲುಹಿ ತ್ರೇತಾರಾಮ
ದ್ವಾಪರದೆ ಧರ್ಮಪಾಲನ ಗೋಪನಂದನ ರಾಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಕಲಿಯೊಳು ದಶರೂಪನು ರಾಮ
ಪಾಪಹಾರ ಪುಣ್ಯದಾಯ ಹನುಮನ ಶ್ರೀರಾಮ (೩)

ನಾಮ ನುಡಿವುದೆ ಪಾವನ ಶ್ರೀರಾಮ ಧ್ಯಾನವೆ ಜೀವನ
ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಕುತಿಪಥಕೆ ಸಾಧನ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೮.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment