Saturday, April 16, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 080

ಶ್ರೀನಿಧಿಪಾದ

ಪಾದ ಪಾವನಪಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ದಿವ್ಯಪಾದ
ಸುಜನರ ಧರೆಯೊಳು ಕಾವ ಶ್ರೀನಿಧಿಪಾದ

ಕುಲಗೋತ್ರಂಗಳ ಮಡಿ ಸೂತ್ರಂಗಳ
ಗಣಿಸದೆ ಸಲಹುವ ಶುಭಪಾದ
ಸಿರಿಯನೆಣಿಸದೆ ಗುಣಿಗಳ ಗುಣಿಸುವ
ಭಾಗ್ಯದ ಗಣಿಯೊ ಹರಿಪಾದ (೧)

ಕಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಪಾಂಡವರೈವರ
ಕ್ಷೇಮವನೊಪ್ಪಿದ ಸಿರಿಪಾದ
ಮಾವ ಕಂಸನ ಕಟ್ಟಿ ಬಲಿಯಹಂ ಮೆಟ್ಟಿ
ಅಸುರರನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಪಾದ (೨)

ಮಾತೆ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಮಡಿಲೊಳಗಾಡಿದ
ಮುದ್ದು ರಾಮಯ್ಯನ ಪುಣ್ಯಪಾದ
ಪುರಂದರ-ಕನಕಾದಿ ದಾಸರು ಪೊಗಳಿದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಧನ್ಯಪಾದ (೩)

ಪಾದ ಪಾವನಪಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ದಿವ್ಯಪಾದ
ಸುಜನರ ಧರೆಯೊಳು ಕಾವ ಶ್ರೀನಿಧಿಪಾದ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೬.೦೪.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment