Thursday, September 13, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 288

ಶುಭೋದಯಂ

ಶುಭೋದಯಂ ಶುಭದಾಯಕಂ
ಉಮಾಸುತಂ ವಂದೆ ಗಣನಾಯಕಂ

ಆದಿಪೂಜಿತಂ ಅನಂತಚಿದ್ರೂಪಂ
ಭುವನಪತೀಂ ವಂದೆ ಸೋಮಶೋಭಿತಂ (೧)

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮನೋಚಿತ್ತವಿಹಾರಂ
ಬುದ್ಧಿನಾಥಂ ವಂದೆ ಬಾಲಗಣಪತೀಂ (೨)

ಏಕದಂತಂ ಅನೇಕ ವರಪ್ರದ ಶಾಂತಂ
ಈಶಪುತ್ರಂ ವಂದೆ ಏಕಾಕ್ಷರಂ (೩)

ಗಜಾನನಂ ಗಜವಕ್ರದೇವಂ
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ವಂದೆ ಗಧಾಧರಂ (೪)

ಸುರೇಶ್ವರಂ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಶ್ರೇಯಂ
ನಮೊ ನಮೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಪ್ರಿಯಂ (೫)

ಶುಭೋದಯಂ ಶುಭದಾಯಕಂ
ಉಮಾಸುತಂ ವಂದೆ ಗಣನಾಯಕಂ

                           ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೩.೦೯.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment