Tuesday, September 25, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 298

ಒಲಿದು ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣನೆ

ಕುಣಿದು ಬಾರೊ ನಲಿದು ಬಾರೊ ಒಲಿದು ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣನೆ
ಎನ್ನ ಎದೆಯೊಳು ಪ್ರೀತಿರಾಗವ ಉಲಿದು ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣನೆ

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿನ್ನದೊ ಕಾವ ಕರುಣೆಯು ನಿನ್ನದೊ
ಕರೆತಂದವ ನೀನೊ ಕೃಷ್ಣ ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದೊ (೧)

ಜೀವಬಂಧವು ನಿನ್ನದೊ ಈ ಗಾಳಿಗಂಧವು ನಿನ್ನದೊ
ಬಂಧದೊಳಗೆ ಸುಬಂಧವಾದ ಹೂವ ಅಂದವು ನಿನ್ನದೊ (೨)

ಶುದ್ಧಬಕುತಿಯು ಎನ್ನದೊ ಭವದೆ ಮುಕುತಿಯು ನಿನ್ನದೊ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ಎನ್ನಾತ್ಮ ಶಕುತಿಯು ನಿನ್ನದೊ (೩)

ಕುಣಿದು ಬಾರೊ ನಲಿದು ಬಾರೊ ಒಲಿದು ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣನೆ
ಎನ್ನ ಎದೆಯೊಳು ಪ್ರೀತಿರಾಗವ ಉಲಿದು ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣನೆ

    ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೬.೦೯.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment