Friday, September 14, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 289

ಕಾದಿಹೆನು ನಾ ನಿನ್ನ

ಕಾದಿಹೆನು ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದುಮೋಹನ
ತಡವೇಕೊ ಈ ರಾಧೆ ಬೇಡವಾದೆನ

ನೀನಿರದೆ ಎನ್ನುಳಿವೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸುಖವೆ
ಒಲುಮೆಯೊಡವೆಯ ತಾರೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುವೆ
ನೀನಿರದ ಈ ಹೃದಯ ಗಾನವರಿಯದ ಕೊಳಲು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ ಬಾರೊ ದೊರೆಯೆ

ಕಾದಿಹೆನು ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದುಮೋಹನ
ತಡವೇಕೊ ಈ ರಾಧೆ ಬೇಡವಾದೆನ

                           ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೪.೦೯.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment