Wednesday, August 15, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 270

ಮತಿಯನಿವುದು ಗಣಪ

ಮತಿಯನಿವುದು ಗಣಪ ಶಿವಸತಿಸುತ ತಂದೆ
ಮಂಗಳ ಕರುಣಿಸೊ ತಿಂಗಳಧರ ವಂದೆ

ಶುದ್ಧದೊಳಾದಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ
ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ದುರಿತನಿಷಿದ್ಧ
ಶ್ರೀಕಾರದಾಕಾರ ಸಿರಿಗೌರಿ ಮಮಕಾರ
ನಮಿಪೆನು ಹರಿದ್ರ ಕಾಯೊ ನೀ ಕ್ಷಿಪ್ರ (೧)

ವರದಾಯಕ ಪ್ರಭುವೆ ಶುಭದಾಯಕರೂಪ
ಓಂಕಾರದೇವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಭೂಪ
ಅವನಿಯೊಳಣುವೊ ನಾ ಚರಣಕೆ ಬಂದಿಹೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಪ್ರಿಯ ನೀ ಹರಸೊ (೨)

ಮತಿಯನಿವುದು ಗಣಪ ಶಿವಸತಿಸುತ ತಂದೆ
ಮಂಗಳ ಕರುಣಿಸೊ ತಿಂಗಳಧರ ವಂದೆ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೫.೦೮.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment