Sunday, August 26, 2012

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 277

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ ಬಕುತಜನ ಸನ್ಮಾರ್ಗೆ
ಕರಮುಗಿವೆನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಲಹೇ ಮಾತಂಗೆ

ತ್ರಿನೇತ್ರೆ ದಕ್ಷಪುತ್ರೆ ಪವಿತ್ರೆ ದುರ್ಗೆ
ಶೂಲಧಾರಿಣಿ ಮಾತೆ ಜಯತುಜಯ ದುರ್ಗೆ
ಭವಾನಿ ಭವಮೋಚಿನಿ ನಮೋ ಭಾವಪ್ರೀತೆ
ಶರಣೆನುವೆ ಶಾಂಭವಿಯೆ ಹರಸೆಮ್ಮ ದಾತೆ (೧)

ಶ್ರೀಆದ್ಯೆ ಸಿರಿಆರ್ಯೆ ಅಹಂಕಾರಿಣಿ ದುರ್ಗೆ
ಅಭಯೆ ಅನಂತೆ ಜಯತುಜಯ ದುರ್ಗೆ
ಸರ್ವಮಂತ್ರೇ ದೇವಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣಿಯೆ
ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿಯೆ ಸಲಹೆ ಸುಂದರಿಯೆ (೨)

ನೀ ಭವ್ಯೆ ನೀ ಭಾಗ್ಯೆ ನೀ ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಯೆ
ನಮೊ ಘೋರೆ ನೀ ರೌದ್ರೆ ಶ್ರೀರುದ್ರದೂತೆಯೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಾಂಶೆ ವಿಷ್ಣುಮಯೆ ದೇವಿಯೆ
ಜಯವೆಂಬೆ ಕರುಣದೊಳು ಕಾಯೆಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿಯೆ (೩)

ಜಯಜಯ ದುರ್ಗೆ ಬಕುತಜನ ಸನ್ಮಾರ್ಗೆ
ಕರಮುಗಿವೆನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಲಹೇ ಮಾತಂಗೆ

        ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೫.೦೮.೨೦೧೨

No comments:

Post a Comment