Tuesday, May 10, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 101

ನಮಿಪೆನು ಶ್ರೀಗುರುವೆ

ನಮಿಪೆನು ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠಲ
ಗುರಿಯಿರದೀ ಮೂಢಂಗೆ ಹರಿಯ ತೋರಿದ ದೊರೆಯೆ

ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುರುವೆ ಅರಿವಿನಕ್ಷಯವೆ
ಕಲಿಯೊಳಗೆ ನಾರದರೆ ಹರಿದಾಸರದ್ಭುತವೆ
ಹಾಲ್ಗಡಲಿನರಮನೆಯ ಹಾವಿನಾಸಿಗೆಯವನ
ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕರೆಯೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವವರೆ (೧)

ಮುನ್ನ ನಾ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮಂಗಳ
ಕಳೆದು ಕರುಣಿಸಿ ಗುರುವೆ ಈ ದೀನನ
ಉಳಿದೆನ್ನ ಕೆಲಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಾನಿಧ್ಯದೊಳು
ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯವದ ಬೇಡುವೆನು ನಾ (೨)

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಸಿರಿಯ ತೋರಿದಾ ಗುರುವೆ
ಇಹದೆನ್ನ ಸಕಲಾದಿ ಭವ ಮುರಿದ ಗುರುವೆ
ಗುರುವಿರದ ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದದೊಳು ಕಂಡೆ ಶ್ರೀಗುರುವೆ (೩)

ನಮಿಪೆನು ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ವಿಠಲ
ಗುರಿಯಿರದೀ ಮೂಢಂಗೆ ಹರಿಯ ತೋರಿದ ದೊರೆಯೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೧.೦೫.೨೦೧೧


No comments:

Post a Comment